Hakkımızda

Erzurum Gençlik Vakfı (EGVA)

Vakfın adı:
Erzurum Gençlik Vakfı ve kısaca EGVA olarak adlandırılmaktadır.

Vakfın Gayesi:
Ülkemizin tüm fertlerinin özellikle gençlerimizin sağlıklı, bilgili, ahlaklı, kültürlü, eğitimli, çevreye saygılı, hukuka bağlı, milli ve manevi değerlere sahip, temel insan haklarına saygılı, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan, meslek sahibi olarak yetişmelerini sağlayıcı icraatlarda bulunmak, kendisine güvenen, ailesine ve topluma faydalı birer fert olarak yetişmelerini sağlamak, Erzurum’un tarih ve kültürel özellikleri ile tanıtımını yapmak, turizm imkanlarını ortaya çıkarıcı ve geliştirici organizasyon ve faaliyetlerde bulunmak, eğitim alanında hizmetler yapmaktır.

Vakfın Adresi:
Erzurum Gençlik Vakfının merkezi İstanbul ili Maltepe İlçesinde olup, adresi; Yalı Mah. İstasyon Cad. No:22 Maltepe / İstanbul’ dur.