Kronolojik Erzurum Tarihi

  • Home
  • Kronolojik Erzurum Tarihi

Kronolojik Erzurum Tarihi

MÖ. XI. yy. (Azzi–Hayaşa) dönemi
MÖ.VIII. yy. (Urartu) egemenliği dönemi
MÖ. Önce 585–550 (Medler) dönemi
MÖ. 550–530 (Persler) dönemi
MÖ. 330–323 (İskender) dönemi
MÖ. 323–120 (Selokit Krallığı) dönemi
MÖ. 120–34 (Partlar) dönemi
MÖ. 34 Roma egemenliğinin başlaması
MÖ. 395 (Bizans) egemenliğinin başlaması
610 Erzurum`un Sasanilerin eline geçmesi
638 İlyaz Bin Ganen`in Erzurum`u ele geçirmesi
651 Habib bin Mesleme`nin Erzurum`u Bizans`tan geri alması
686 Bizanslı komutan Leontlos`un Erzurum`u alması
700 Emevi Halifesi Abdülmelik`in oğlu Abdullah`ın Erzurum`u Bizans`tan geri alması
753 Kentin yeniden Bizanslıların eline geçmesi
772 Ermeni ayaklanması üzerine kente gelen Amr bin İsmail el–Haris`in yöreyi Abbasi yönetimine bağlaması
934 Loannes Kurkuas`ın kenti ele geçirerek Bizans yönetimine bağlaması
948 Kentin Abbasiler tarafından geri alınması
949 Loannes Çimiskes`in kenti yeniden Bizans yönetimine bağlaması
979 Erzurum yöresinin Bağratlı David`e verilmesi
1001 II. Basileos`un Erzurum yöresini Bağratlılardan geri alması
1019 II. Basilleosun Oltu`yu ele geçirmesi
1048 İbrahim Yinal ve Kutalmış Bey`in Erzurum yöresine akınlar yapması
1054 Tuğrul Bey`in Erzurum önlerine kadar ilerlemesi
1058 Yakut Bey`in Erzurum yöresindeki bir çok yeri ele geçirmesi
1071 Erzurum yöresini fetheden Ebulkasım`ın Saltuklular beyliğini kurması
1202 Anadolu Selçuklu sultanı II. Süleyman şah`ın Saltuklular beyliğini ortadan kaldırması
1230 Alaeddin Keykubat`ın Erzurum beyi Cihanşah`ı görevden alarak kendi doğrudan Anadolu Selçuklu yönetimine bağlaması
1242 Erzurum`un Moğolların eline geçmesi
1295 Erzurum`un tümüyle İlhanlı egemenliği altına girmesi
1358 Erzurum`un Cezayirli Uveys Bahadır Han`ın eline geçmesi
1385 Karakoyunluların Erzurum`u ele geçirmesi
1387 Timur`un, kenti Mutahharten`in yönetimine vermesi
1404 Timur`un ölmesi üzerine Yusuf Ali adlı bir Türkmenli kent yönetimini ele geçirmesi
1434 Akkoyunlu hükümdarı Karayülük Osman`ın Erzurum`u alması
1468 Akkoyunlu Uzun Hasan`ın Erzurum`u ele geçirmesi
1502 Erzurum`un Safevilerin eline geçmesi
1517 Yavuz Sultan Selim`in Erzurum`u Osmanlı yönetimine bağlaması
1535 Erzurum Beylerbeyi`nin kurulması
1590 Kent halkının yeniçerilere karşı ayaklanması
1622 Abaza Mehmet paşanın ayaklanması
1628 Abaza Mehmet paşanın ayaklanmasının sona ermesi
1803 Erzurum Valisi Gürcü Osman paşanın ayaklanması
1828 Erzurum`un Rus işgaline uğraması
1829 Rusların Erzurum`dan çekilmesi
1856 Türk–Rus savaşı (Gavurboğan savaşları)
1877 Erzurum`un yeniden rus işgaline uğraması ve şanlı Aziziye savaşında Erzurum`un Türk tarihine emsalsiz bir zafer kazandırması
1879 Berlin antlaşması ile Rus işgalinin sona ermesi
Kaynak: Dr. Lütfi SEZEN