admin

EGVA 2019 Yılı 2. Mütevelli Heyeti Toplantısı

Erzurum Gençlik Vakfı, 2019 Yılı Olağan 2. Mütevelli Heyeti Toplantısını kurucu üyemiz Sayın Murat Kurt’un yeni açılışını yaptığı İstanbul Cağ Kebap Salonunda gerçekleştirdi. Toplantı sabah 10:00’da kahvaltı ile başlayıp değerli hocamız Regaip BOSTAN’ın sofra duası ve ahirete irtihal etmiş tüm şehitlerimiz ve ölülerimizin ruhlarına birer Fatiha-i Şerif okunması ile devam etti. Vakfımızın özünde olan; milli

EGVA Durum Değerlendirme

Erzurum Gençlik Vakfı üyeleri olarak 10 temmuz Çarşamba günü saat 20:00’de Vakfımızın son durum değerlendirmesi yapılarak ve Vakıf üyelerimizden Gürhan Toktaş ve Barış Acar beyefendilerin de kısır gecesi düzenlendi. Vakfın geleceği ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

EGVA Mütevelli Toplantısı

3 Şubat 2019 Pazar günü saat 12:00’de komisyon faaliyetlerini gözden geçirmek ve 2019 yılı tahmini bütçe planlamasını yapmak amacıyla Mütevelli Heyeti toplantısı düzenlendi. Oluşturulan komisyonlardaki görevlendirmeler yapılarak 2019 yılı tahmini bütçe konusu görüşüldü.

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Cumhuriyetimizin önemli sosyolog, iktisatçı ve fikir adamlarından birisidir. 1901 yılında Erzurum’un Tortum ilçesinde doğmuştur. Babası Halil Fahri Bey’in memuriyeti dolayısıyla ilköğrenimini Erzincan ve Hakkâri’de yapmıştır. Malatya İdadisinden sonra Kayseri Sultanisinde başladığı öğrenimine İstanbul Sultanisinde devam etmiştir. 1922 yılında Posta – Telgraf Mektebini bitiren Fındıkoğlu aynı yıl Galatasaray Postanesinde görev almış ve İstanbul

Ziya Paşa

1829 yılında İstanbul Kandilli’de dünyaya gelmiştir. Asıl adı Abdülhamid Ziyâeddin’dir. Galata Gümrüğü kâtiplerinden olan babası Ferîdüddin Efendi, aslen Erzurum’un İspir kazasına bağlı Kerab köyündendir. Ziya Paşa, ilk eğitiminin ardından Süleymaniye civarındaki Mekteb-i Ulûm-i Edebiyye de, daha sonra da Beyazıt Rüştiyesinde okumuş, bir yandan da Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Henüz on altı on yedi yaşlarında iken

Yunus Kaya Hoca

1927 yılında Erzurum İli Tortum Yukarıödük köyünde dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini kendi köyünde tamamlamış ve Askerlik çağına kadar köyünde Aşır Hafız dan Kur’an ve tecvid, Köyün İmamı Yunus Hoca’dan da fıkıh ve kelam ilimleri eğitimi almıştır. Uşak, Çanakkale ve Erzurum İl Müftülük görevlerinde bulunmuş ve Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 18 yıl kelam ve tasavvuf dersleri

Yetim Hoca

Asıl adı Mustafa Zihni olan Yetim Hoca , çok küçük yaşlarda dayısı “Fetvacı Hoca” lakabı ile anılan Hacı Mehmet Efendi ile beraber Erzurum’a yerleşmiştir. Baba yüzü görmeden, dayısının himayesinde büyüdüğü için “Yetim” olarak anılmıştır. İlk eğitimini Pervizoğlu Medreselerinde alan Mustafa Zihni, zamanın birçok hocalarından ayrı ayrı dersler almıştır. Eğitim alanında getirdiği yeni metotların uygulanması, şehrin

Sümmânî

Sümmânî 1861 yılında Erzurum ili, Narman ilçesi Samikale köyünde doğmuştur. Gerçek adı Hüseyin’dir. Annesinin adı Nezife, babasının adı Hasan Ağa’dır. “Sümmânî” kelimesi; sert, sağlam, dayanıklı, iri kaya anlamına gelen ‘esamm’ kelimesinin çoğulu ‘sümmân’ın sonuna nisbet “i‘’si eklenerek ‘Sümmânî’ şekline dönüşmüştür. Sümmânî dokuz yaşlarında köyün sürüsünü otlatırken Ablak Taşı denilen yerde uyuyakalır. Rüyasında üç derviş görür.

Rıfkı Salim Burçak

1913 tarihinde Erzurum’un Ali Paşa mahallesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve liseyi Erzurum’da okuduktan sonra 1937 yılında mülkiyeden mezun olmuştur. Rıfkı Salim Bey, 1950 Genel seçimlerinde Demokrat Parti’den Erzurum milletvekili seçilmiş sırasıyla Menderes kabinesinde Gümrük Tekel ve Milli Eğitim bakanlığı yapmıştır. Gerek siyaset öncesi ve gerekse sonrasında Ankara ve Adana’daki yükseköğretim kurumlarında siyasi tarih ve

Refik Durbaş

Pasinler ilçesinde doğdu. Liseyi İzmir’de bitirdi. Devinim, Gösteri, Sanat Olayı, Soyut, Papirüs gibi dergilerdeki şiirleriyle dikkat çekti. Arkadaşlarıyla birlikte 1962-1964 arasında Evrim dergisini, 1967’de de Alan 67 dergisini yayınladı. İkinci Yeni esintisi ile başladığı şiir yaşamı, zamanla toplumcu yönelim kazandı. Kendine özgü dili ve benzetmeleriyle, baştan beri tavrını ve varlığını keskinleştiren, anlam kadar biçime de

Son Haberler

17 Tem
EGVA Durum Değerlendirme
  • 17:30
  • admin
03 Şub
EGVA Mütevelli Toplantısı
  • 18:02
  • admin
15 Ağu
Demokrasi Nöbetleri
  • 21:58
  • admin
07 Ağu
Demokrasi ve Şehitler Mitingi
  • 18:20
  • admin